Välkommen 

Bästa Modellen 2

I slutet av juni släpps boken Bästa Modellen 2. Det är en förlängning av boken Bästa Modellen (2016) och innehåller användbara modeller för arbetsplatser, kundprojekt och medarbetare.
Flera aktörer är inbjudna att dela sina tankar om modeller; Obeya bidrar med sina erfarenheter om att arbeta med Skyltfönstret.

Syntolkning: Ett uppslag i boken. Till vänster en bild på leende Maria Hazard och Canan Yasar. Till höger rubrik, ingress och text.

Samarbeten –

när de är som allra bäst

.tobegin erbjuder digitala kurser i facilitering, smarta samarbeten oavsett plattform och föreläsningar om hur vi fungerar och interagerar som bäst.

Möjligheter att hjälpa

Tack alla ni som bidrar till att .tobegins erfarenheter får bli värdefulla lärandeprocesser.

 

.tobegin…

…har en förmåga att kunna omvandla ett problem till en möjlig lösning

…är en van facilitator, både i rollen som utövare och som föreläsare i ämnet

…delar kunskap genom utbildningar, samtal och olika typer av möten.

…strävar efter att ”leva utan filter”, ”vara snäll” och ”tro på sig själv”.

 …arbetar för mångfald, perspekiv och inkludering.

…gör uppdrag till mottagare som för tillfället inte har möjlighet att betala

Digital facilitering - tips#1

Finns det en skillnad? Ja. Ett kort samtal om varför det faktiskt är en rätt så stor skillnad i att facilitera digitalt, jämfört med i ett fysiskt rum.

En hjälp i lärandet

När du vill få återkoppling på hur dina digitala möten kan planeras, genomföras och utvärderas. kontakt@tobegin.se

Digital facilitering - tips#3

Så gör du för att bli du en briljant digital facilitator.
Börja!

Den bästa sociala arbetsmiljön

Tre modeller som identifierar motstånd, ger tekniker för framåtrörelse och som tillsammans resulterar i den bästa sociala arbetsmiljön.

Digital facilitering - tips#2

Kunskap om rre smarta, enkla och genomförbara förändringar, som en digital facilitator behöver veta.

Facilitering

Använd dig av en extern facilitator. Smart, effektivt och professionellt.
kontakt@tobegin.se

Bitar av kunskap

Kunskap är allas. Vrid och vänd på insikter, begrepp och lärdomar. Inspireras av våra kunskapsdelare och de olika modulerna som kan klippas i, byggas på och sättas samman så att det passar dina behov.

Kunskap som är kostnadfri

Alla filmer du tar del av här på siten är till för att inspirera, engagera och dela kunskap. Inläggen du läser, ett första möte du bokar i zoom likaså.
Go grab!

Kunskap som kostar

Allt det du kan ta del av på siten, går att formas till samtal, utbildningar, ws osv. En del går att läsa i böcker; se mer på bastamodellen.se eller via bokhandlare.