ta hand om en förändringsresa

Digital facilitering

Svaret 

Vill du bli ”någon som underlättar förändring”? Att förverkliga en idé kan uppnås på många sätt. Att facilitera den processen är att använda medvetet ledarskap och engagerande kommunikation. Som facilitator utvecklar du en förmåga att se hela bilden, leda processer, möjliggöra organisatoriska förändringar och skapa nya produkter eller tjänster. 

HUR DET FUNGERAR

Genom att använda olika övningar och uppgifter kommer gruppen effektivt att nå sitt syfte och mål. Tillsammans med Tobegins facilitator får deltagaren prova och utvärdera olika övningar medan lärandet pågår. Metoden kallas action based learning och den gör att deltagaren effektivt kan avgöra när och hur olika metoder kan användas för att uppnå bästa resultat. 

DELTAGAREN FÅR ALLT DETTA

– Verktyg och metoder för digital facilitering lärs ut, provas och utvärderas.
– Kunskap om hur man kan öka engagemang, kreativitet, självledarskap och framåtrörelse.
– Kunskap om vilka beteenden som leder en grupp framåt och vilka som förhindrar utveckling.
– Processdesign för att skapa ramar och innehåll.
– Metoder för digital facilitering.
– Metoder och modeller som används för olika typer av strategiskt och kreativt arbete.
– Kunskap om att mötas digitalt.
– En digital modell för en design sprint. 

UPPLÄGG

3 heldagar
4 halvdagar
Enligt överrenskommelse

Kurslitteratur ingår (Bästa Modellen, Bästa Modellen 2, .främjaren, .faciliteringen)

Utbildningen genomförs i Zoom och med hjälp av olika lärandesätt.