Så här enkelt kan det vara

En, två, tre – Succé

En modell, två facilitatorer, tre timmar

Tobegin och dess nätverk genomför dagligen föreläsningar, workshops och möten baserat på de modeller som finns i böckerna Bästa Modellen och Bästa Modellen2. Här ser du några exempel på hur ett lärande kan utformas.

Consumer Brand Identity Matrix

CBIM ger dig en tydlig varumärkesplattform. Det är en modell som har bäst potential om den får göras i grupp och med ett par externa parter. Dessa tre timmar genomförs tillsammans med Anna Laurin (Way Beyond). Modellen faciliteras av Charlotta och samtalen höjer snabbt sin strategiska kompetens med hjälp av Anna.
I boken Bästa Modellen (Tobegin, 2016) beskrivs modellen. En intervju med den flitiga modellanvändaren Åsa Marklund (Byråchef Emakina DBG) finns också. Mats Urde ger modellen en fin genomgång här

Så här går det till 

Anna och Charlotta är  de två som ser till att dagen levererar det som förväntas. Anna är senior strateg och Charlotta facilitator. De möttes första gången på den prisvinnande skolan Berghs School of Communication.

De förbereder dagen via en digital whiteboard. Du får tillgång till denna i god tid, så att allt är redo när dagen börjar. De tre timmarna genomförs i Zoom. Anna och Charlotta växeldrar; det är en blandning av kunskapsdelning, strategigenomgång och ett slutresultat som är en fullmatad CBIM. 

Detta får du

CBIM resulterar i en tydlig karta som hjälper dig att navigera mot en tydlig affärsplan, ökad omsättning och bättre förståelse för din produkt,
både internt och externt. 
Förberedelserna består av ett kortare insiktsarbete och en digital whiteboard som utgångpunkt för ett platsoberoende arbete.

Du väljer om du vill att resultatet ska förpackas med hjälp av en Art Director.

Business Model Canvas

BMC (Strategyzer) ger dig överblick över din affärs beroenden. Det är en modell som har bäst potential om den får göras i grupp och med ett par externa parter.

Dessa tre timmar genomförs tillsammans med Maria Hazard (VD Obeya). Modellen och workshopen faciliteras av Charlotta och samtalen höjer snabbt sin strategiska kompetens med hjälp av Maria.
I boken Bästa Modellen (Tobegin, 2016) beskrivs modellen, med en individuell tvist.

Så här går det till

Maria är senior strateg och Charlotta facilitator.
De möttes första gången på en utbildning om just affärsutveckling; Maria som deltagarna och Charlotta som utbildningsledare.

De förbereder dagen via en digital whiteboard. Du får tillgång till denna i god tid, så att allt är redo när dagen börjar. De tre timmarna genomförs i Zoom. Maria och Charlotta växeldrar dagen som är en blandning av kunskapsdelning, strategigenomgång och ett slutresultat som är en fullmatad Business Model Canvas. 

Detta får du

En ifylld Business Model Canvas resulterar i en tydlig affärsmässig överblick. Den hjälper dig att navigera mot ökad omsättning, och en tydligare förståelse för din produkt, både internt och externt. Du ser också vilka beroenden du behöver förhålla dig till.

Du väljer om du vill att resultatet ska förpackas med hjälp av en Art Director.

En modell, en facilitator, tre timmar

Andetaget

Charlotta menar att det finns mycket du kan tänka på innan du påbörjar en förändringsresa. För det första: vet varför du ska göra en förändringsresa. För det andra: lyssna för att förstå. Lyssna på de som pratar om förändringsresan i företaget. Vad enar dem? Är det verkligen en förändring och hur ser den ut? För det tredje: börja helt enkelt. 

Om du vill göra arbetet begripligt, så är Andetaget en utmärkt modell att börja med. Den kartlägger gruppens förmågor, beroenden till varandra och drivkrafter som kan främjas snarare än hämmas.
(Läs hela intervjun på Karriärbloggen)

Så här går det till

Charlotta förbereder dagen med hjälp av inspelat material som skickas till deltagarna i föväg. De tre timmarna genomförs i Zoom och tiden delas mellan storgrupp, smågrupper och individuella samtal.

Tjusningen med en förändring är att du aldrig riktigt vet vad som kommer att hända, men våga påbörja resan. Genom att gå igenom ett Andetag tillsammans, har du gett gruppen ett mycket värdefullt verktyg.

 

Detta får du

En grundlig genomgång av modellen. Med hjälp av flera exempel uppmuntras gruppen att både placera sig i modellen samt se vad som händer när en förändring gör att de behöver omplacera sig.

Deltagaren ser hur en förändringsledning börjar i individen och får en stor förståelse för relationen individ-grupp-individ.

O-modellen

#metoo blev globalt uppmärksammat hösen 2017. Upprop som #tystnadtagning #larmetgår och #sistabriefen har gett arbetsplatser en konkret och viktig anledning att samtala kring ämnen som sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Det gick ganska fort att se att modellen kan – med ett par o-ord utbytta – användas som en trygg grund för att en förändring ska kunna börja, oavsett om ämnet handlar om kränkande särbehandling, exkluderande beteenden eller nya digitala arbetsplatser hemma.

Så här går det till

Genom att göra det du lär, skapar du din egna form för lärande. Denna modell passar den grupp som ofta ses och som behöver komma vidare.

Timmarna går igenom de modeller och den process som ett Medvetandegörande samtal använder som grund för förändring.

Tobegin visar insikter och berättar om de slutsatser som går att dra, efter strax över 80 genomförbara uppdrag. 

 

Detta får du

– O-ord definieras och gås igenom
– Grupparbete som är omväxlande reflekterande och identifierande
– Främjartekniker gås igenom och används som en hävstång för det förändring som behöver ske.
– Den Runda modellen (.faciliteringen 2018) fungerar som en plattform för att se att förändringarna genomförs med både mätbara och märkbara mål.

Tre modeller, en facilitator, tre timmar

Tre-i-ett

Andetaget, Talang & Överslag och KnosterT. Dessa tre modeller ger tillsammans  din arbetsgrupp den framåtrörelse som ni söker och behöver. 

Andetaget visar hur en grupps kunskaper är uppdelad.
Talang & Överslag kartlägger en individ och en grupps styrkor och dess överslag.
KnosterT är en relativt för komplexa förändringsarbeten och definierar vad eller vem som saknas för att nå framgång.

Så här går det till

Tillsammans med Charlotta Rydholm arbetas ”Förstå, Förändra och Förädla” igenom. Du och din arbetsgrupp kommer att kunna ge svar på den ständigt närvarande frågan: ”Hur genomför vi digitala möten på bra sätt?”. De tre timmarna är fulla av inspiration och motivation och Tobegin blandar  föreläsning och diskussioner med kortare uppgifter.

Detta får du

Ett engagerande, digitalt arbetssätt som använder effektiva modeller som verktyg för att ge arbetsgruppen, samarbetspartners och kunder ännu bättre förutsättningar i det gemensamma arbetet framåt.

”Jag nämnde vår inspirationsföreläsning med dig för några av mina kollegor i landet. Jag har berättat om vårt upplägg och att jag är supernöjd – resten lämnar jag åt dig.” Ulrika Hermansson V.chef Folkbildning & Föreningsutveckling 

när du vill börja göra

Det finns så många modeller…

De knappt 100 modeller som beskrivs i böckerna Bästa modellen och Bästa modellen2, är en god start för förändring. De är alla utformade så att du kan använda dem vid en förflyttning som individ, som grupp eller som organisation. Det är det allra bästa sättet om du vill skapa en förändring som förstås av och engagerar alla. När du vill veta mer och helt enkelt bara börja, kontakta Tobegin!