FÖRÄDLA

Dags att facilitera
både individer
och processer!
Från
problemfokusering
till
möjlighetsorientering.

.

INJEKTIONER

Vi gör en mängd uppdrag som handlar om att få en individ, grupp eller företag att gå i en ny riktning. De kan kallas för injektioner och kan ta sig uttryck i föreläsningar, workshops, mentorskap eller perspektivfulla digitala samtal.

 

Syntolkning: Ett foto på framsidan på boken Bästa Modellen2. Bakgrunden är gul och bokstäverna llen2 syns stort över framsidan.

BÖCKER

Om konsten att tänka det otänkta. 
Smarta modeller kan få oss att tänka nytt och se saker ur andra perspektiv.
De kan vara gnistan till verklig förändring och starten på en resa i en helt ny riktning.
Broschyrerna .förändringen, .främjaren och .faciliteringen fungerar som ett
enkelt steg in i modellernas värld.
Om modeller ur Bästa Modellen och Bästa Modellen2 samtalas det
i programserien Snacka om förändring.
 

TEXTFÖRÄDLING

Text kan ha ett högt innehållsvärde och på samma gång en svag förmåga att förmedla sitt budskap. .tobegin erbjuder genomarbetning av text, där innehållet och budskapet struktureras och effektiviseras mot syfte, kanal och mottagare. Vår textförädlare har lång erfarenhet från kris- och internkommunikation och ledningsgruppsarbete. 

– Textbearbetning och budskapsförädling
– Mediaproduktion Professionell inläsning av färdig text
– Översättning Facktext (svenska-engelska-svenska) 

Syntolkning: En leende Thomas Krook till vänster i bild. Han har på sig en svart jacka och svarta glasögon. Bakom honom en brygga och vatten. Solen går ner till höger.

Kontakta oss

När du vill veta mer. När du vill fråga mer. När du bara vill någonting. Let us know! 
kontakt@tobegin.se
0730 61 57 57

 

 

här finns vi

Vaxholm

Malmö

Zoom

Kontakt

0730 61 57 57

kontakt@tobegin.se