Den bästa sociala arbetsmiljön Halvdag alt uppdrag per timme

Denna halvdag hjälper dig att se brister i ledarskap och relationer som kan leda till en osund arbetsmiljö.

Den ger kunskap i att vända utmaningar till möjligheter och definierar riktlinjer för framtida arbete för en hållbar och inkluderande arbetsplats.

Kapitel 1 : Om Den bästa sociala arbetsmiljön

Tre modeller, samt en HMW-övning, används för att skapa en framåtrörelse i denna workshop. En modell identifierar brister, en visar på möjliga styrkor för att förändra och den tredje sätter ihop dem och visar på nästa tydliga steg för att skapa den bästa sociala arbetsmiljön.

Kapitel 2 : HMW-fråga

HMW – eller Hur kan vi – handlar om hur du kan vända ett påstående till en fråga som uppmuntrar att lösas.

 

Kapitel 3 : O-modellen

O-modellen hjälper en arbetsgrupp att identifiera, klustra och se samband i händelser, ageranden och relationen som hindrar utveckling.

Kapitel 4 : Främjartekniker

Främjartekniker hjälper oss att se varje människa som subjekt (till skillnad för objekt), om att bejaka och om att inkludera.

Kapitel 4 : Runda Modellen

För att få en förändring att ske, behöver vi förstå vinsten. Den drivkraften kan se olika ut i en grupp och de behöver belysas. Modellen visar tydligt vad som genomförs, när det gör det och vilket märkbar förändring som då sker.

Charlotta Rydholm

Facilitator

Charlotta har genomfört över 80 Medvetandegörande samtal under 2018-2019. Syftet var att identifiera kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.

Med tre arbetsmodeller har hon nu utvecklat samtalen till en workshop som med fördel kan användas för att se vad som hindrar en arbetsplats från att utveckla sin sociala miljö, för att sedan definiera lösningar som skapar den allra bästa sociala arbetsmiljön.

Genomför ws med rådgivningstid från .tobegin

Genomför själv din ws, med hjälp av både filmerna du ser på denna sida och något av alternativen nedan.

Alt 1 – Förberedelse, planering och uppföljning 
Alt 2 – Utvärdering och hjälp att integrera lärandet i organisationen
Alt 3 –
Tillgång till underlag för O-modellen, Främjartekniker och Runda modellen

Rådgivning: 1 500 SEK ex moms / timme
kontakt@tobegin.se

 

Genomför ws med facilitator från .tobegin

Låt en extern facilitator planera och genomföra Den bästa sociala arbetsmiljön.

Halvdag: fr 12 500 SEK ex moms (digitalt)
kontakt@tobegin.se

Byråcoachen ger dig 15% rabatt!
hej@byracoachen.se