Digital facilitering

De korta #tipsfilmerna på startsidan ger dig en kort introduktion i vad en tvådagarskurs i digital facilitering delvis innehåller.
Här nedan presenteras innehåll kapitel för kapitel.
Enjoy!

Kapitel 1 : Att förbereda ett digitalt möte

– Den stora skillnaden mellan ett fysiskt möte och ett digitalt möte
– Hur du börjar planera för en facilitering online

Kapitel 2 : Skärmen

– Vad skärmen gör med dig och dina deltagare

– Ljusets påverkan

– Röstens påverkan på inlärning

– Hur skärmen kan hjälpa dina rörelser att förstärka ditt budskap

Kapitel 3 : Metoder & verktyg

– Definiera, prova och utvärdera vilka verktyg som bidrar till ett effektivt digitalt lärande

– Planera och genomföra en kortare process

Kapitel 4 : Interaktion

– Vikten av tystnad för lärande

– Förståelse för gruppens gemensamma lärande

– Växla mellan information, kommunikation, samtal och övningar

Kapitel 5 : Beteenden & ledarskapet

– Planering, genomförande och uppföljning

– Att identifiera reaktioner och kriser digitalt

– Processens olikheter i det digitala rummet

Charlotta Rydholm

Facilitator

Charlotta har en stor erfarenhet av att planera, genomföra och utvärdera lärandeprocesser. 

Hon har under flera år utbildat i facilitering och har det senaste året fört över några av dem delvis digitalt.