Rösten till det digitala Halvdag

Kommunikation kan se ut på många sätt. Ett av dem är ljudet och rösten som förmedlar det vi varken kan se eller röra. 

Att kunna se en text som ett ljudmönster, är en skicklighet som behöver övning.

Hur kommunicerar din röst ditt varumärke?

Kapitel 1 : Grunderna

– Vad en röst kan åstadkomma
– Skillnaden på att prata och leverera ett budskap

Kapitel 2 : Hur en text till en röst ska skrivas

– Meningslängder
– Pauser
– Toppar och dalar

Kapitel 3 : Tre röstlägen

– De olika typerna
– Vad olika röster omedvetet förmedlar
– Röst som ljudkälla

Linda Jansdotter

Rösthantverkare

Linda Jansdotter har arbetat med rösten som verktyg sedan första uppdraget på Radio Jönköping 1989.

Linda har en förmåga att anpassa sin röst efter sammanhang och önskemål.

Röstprov - reklam

med Linda Jansdotter

Röstprov - information

med Linda Jansdotter

Röstprov - bokinläsning

med Linda Jansdotter

Gå utbildningen

Du/ni vill lära er mer om hur en text kan röstsättas för bästa möjliga resultat.

kontakt@tobegin.se

Använd Lindas röst

Du har en presentation eller film som ska röstsättas.

kontakt@tobegin.se