Omfamna förändring

Att facilitera

Detta är en utbildning i faciliteringstekniker för att skapa rum för äkta lärande. Det görs till exempel genom att uppskatta oväntade perspektiv och att bemästra en faciliterande ledarskapsteknik för att skapa framåtrörelse.
Anpassas för en grupp eller en hel arbetsplats.

Facilitering, 2 alt 3 heldagar

Att facilitera är att använda ett medvetet ledarskap och en involverande kommunikation. Genom att använda olika tekniker nås slutmålet på ett effektivt sätt och med bibehållet engagemang. En facilitators expertis är att med enkelhet kunna manövrera samtal, utmaningar och oliktänkande framåt, oavsett plattform (digital, hybrid, fysisk), deltagare (projektgrupp, ledning, individ) eller miljö (privat, kommunal, ideell).

Facilitatorn utvecklar en förmåga att verbalisera de stora dragen, för att sedan kunna göra det greppbart och leda organisationsförändringar, planera kreativa workshops och hantera gruppdynamik.

Kursen varvar veta och göra, det vill säga en blandning av kunskapsinhämtning och konkreta övningar. Den ger både ett strategiskt och ett kreativt perspektiv på fysiska/hybrida/digitala möten och workshops.

Det jag framför allt tar med mig: Se upp för fördomar. Även positiva sådana. Det syns inte utanpå hur någon tänker. Vidga vyerna. Ta in olika perspektiv och låt associationerna flöda. Då blir idéerna större och vassare men fortsatt relevanta. Omfamna problem. Gå inte för fort på lösningen. Risken är att du bara botar symtomen. Lär känna dig själv som facilitator, dina talanger och styrkor likväl som dina överslag. Hur blir du när det blir för mycket av det goda?
/Geta Kroon,
Kroon & Nordlinder – Workhops i Varumärkesutveckling

Detta lär du dig

Vi människor älskar sällan förändring. Är du ansvarig för att förändra? Se till att de som ska bidra vet vilket syftet är. Involvera och säkerställ att de vet vad som väntar när målet är nått. När du bestämt dig för en rörelse, behöver du tänka till hur du gör rörelsen uppenbar för alla. Vilken utmaning du än har framför dig kommer du att må bra av att gå igenom de tre stegen nedan. På detta vis kan du relativt lätt gå från problemfokusering till möjlighetsorientering.

Förstå

Det första steget är en förutsättning för att fortsätta utveckla och utvecklas. Detta steg kan kallas för Förstå. För att skapa en förändring, baserad på tillit och förtroende, behöver du och din grupp kunna svara på: Varför ska en förändring ske? Vilken är vinsten? Och hur fungerar du som individ i denna förändring?

Förändra

Vidare till steg två, Förändra. Med hjälp av tydliga modeller kan du hänge dig åt utforskande, utan att känna dig styrd av resultatet. Detta steg handlar om att utforska och prova, att testa och utvärdera. Dags att våga utmana invanda tankar. Kan en utmaning lösas med andra perspektiv, med andras kunskaper och utifrån en helt annan infallsvinkel?

Förädla

Det sista steget handlar om att Förädla. I detta steg uppmuntras du att använda alla kunskaper från Förstå och Förändra. Med hjälp av modeller så klart. Detta steg uppmuntrar dig och din grupp att gå från en utmaning till möjliga lösningar som främjar den utveckling som behöver ske.

Priser och alternativ

Facilitering 2 dagar

Riktpris 55 000 SEK ex moms för grupp upp till 12 personer.

Facilitering 3 dagar

Riktpris 68 000 SEK ex moms för grupp upp till 12 personer.

Rundabordssamtal 1/2 dag

Riktpris 35 000 SEK ex moms för grupp upp till 12 personer.

vill du veta mer?

Jag berättar gärna!

När du vet att du nog behöver facilitering för att komma framåt – hugg tag i mig! Vi skräddarsyr ett upplägg som passar dig, din grupp eller din organisation.

0730 – 615757
charlotta@tobegin.se