OMRÅDEN VI KAN MYCKET OM

RETHINK LEARNING

Alltid relevanta

Med hjälp av vårt stora nätverk, kan vi erbjuda ett för dig relevant innehåll. Kunskapsdelningen sker med hjälpa av våra olika lärandeformat.
Fråga oss om hur en timme, 
en dag eller en månads utbildning kan se ut! Här ser du exempel på upplägg, innehåll och samarbeten.

Hybrid Learning

Born as a digital platform to substitute the physical classroom, Hybrid Learning brings new aspects to learning. Hybrid Learning adds an immersed and diverse learning experience, making it superior and much more than simply a solution to a problem. Tobegin, well known as a trail blazer in finding new ways to spread knowledge, took on the challenge of creating a progressive way to educate, with students, lecturer and location often spaced far apart. The result became Hybrid Learning. The setup is easy and the benefits are multiple.

Digital facilitering

En skicklig facilitator får en grupp att gå från en välkänd verklighet till en okänd plats utan att känna sig oroliga för förändring. Utbildningen delar kunskap om:
– Förändringsledning
– Processhantering och -planering
– Design thinking
– Metoder i gruppdynamik & tekniker för samarbete

Görs även med: Berghs School of Communication Media Evolution

Att mötas digitalt

Att använda den presentation, som är förberedd för ett fysiskt möte, kommer inte att fungera i ett digitalt möte.
Att mötas digitalt är annorlunda än att mötas fysiskt. Jämför med att till exempel läsa en bok eller att lyssna på en bok. Eller att du möter en en haj under ditt dyk långt under vattenytan jämfört med att möta den i Virtual Reality.

Att tänka om vad gäller lärande och interaktion mellan individer i ett digitalt format innebär att undvika att se det som ett substitut för mötesrummet. Vi kan utmana fysiska mötesvanor och skörda fördelar med ny smart teknik.

About digital meetings

2020 brought the demand for many meetings to become digital. If done properly, digital meetings can not only be highly efficient, but also bring new functionality and reduce environmental effects from travel.
How to best conduct a digital meeting? Just throwing that powerpoint at people over the internet is far from successful. Meeting and interacting with people through digital channels is different from face-to-face communication.

Re-thinking education and interaction between individuals into a digital format means that we can go beyond and reap benefits and gains from new smart technology.

Viktigheten av vänlighet

Denna kombination av föreläsning och workshop undersöker och utmanar begreppet vänlighet på en arbetsplats.
Tillsammans tittar vi på varför kunskapsdelning är viktigt för människans och företagets själ, varför inkluderingsviljan är viktig för samhället och det kan vara så att förmågan att vara vänlig är avgörande för mänskligheten. Att dela kunskap är ett sätt att öva på sin vänlighet. Att vara mänsklig ett annat. Kika på Tobegins instagram och bli inspirerad! Eller följ Tobegin på Youtube; en hel del kunskap, fritt för dig att de del av.

En långvarig relation

Mentorskap

Varje år har Tobegin plats för fem stycken mentorsplatser. Två av dessa är gratis och vikta till de som för tillfället har en utmaning i att betala.

Utbildningspaket

Tobegin planerar ofta en utbildningsinsats som pågår under en längre tid. En hållbar förändring kräver nämligen uthållighet.