En ledares främsta affär

Bemästra förändring

Den här utbildningen kombinerar externa och interna perspektiv samt erfarenheter för att ge deltagaren tydliga riktlinjer kring vad som fungerar och förväntas av en ledare idag. Få perspektiv och verktyg för att bli en faciliterande och nytänkande ledare i en värld i ständig förändring:

om utbildningen

Exklusivt material och intervjusamtal varvas med konkreta reflektionsuppgifter och personlig handledning på veckobasis. Omvärlden visar i allt snabbare takt att en ledare behöver kunna bemästra förändring och se nya perspektiv och företeelser som en styrka. En ledare som kan ses som en av de främsta, är den som demokratiserar framgång, som utmanar chefskapet och som har en förmåga att utmana arbetsplatsens roll.

för vem?

Utbildningen riktar sig till dig som redan har en ledande roll och som vill ta nästa steg i din karriär:

– Du vill ha konkreta verktyg för att hantera förändring och bli en faciliterande ledare som skapar framåtrörelse.

– Du vill utveckla förmågan att göra komplexa utmaningar hanterbara och kunna fånga en hel grupps perspektiv för att nå nya höjder i ditt ledarskap.

Resultatet blir en förmåga att kunna genomföra förändring med hjälp av olika perspektiv, något som förädlar både arbetsplatsen och affären.

Utbildningens kunskapsdelare

Under vecka 1 får du träffa Charlotta och bekanta dig med begreppet facilitering. Sedan följer sex veckor av kunskapsdelare, uppgifter och möjlig återkoppling. Vecka 8 är till för egen reflektion och möjlighet att göra en slutuppgift och få ett diplom efter genomförd utbildning.

Charlotta rydholm (vecka 1)

Introduktion till facilitering.
Vikten av perspektiv.
Den skickligaste ledaren.

Det finns oändligt många sätt att vara ledare på. Böcker berättar för oss hur vi bör vara, rapporter visar vilka ledarskapsstilar som fungerar och vilka som ska undvikas, poddar samtalar om nya rön.
Charlotta tror att det bästa sättet att vara ledare på helt enkelt är – det som fungerar. Fungerar för vem? För de som ska bli ledda.

En skicklig ledare väljer att utmana sig själv tack vare sina medarbetare, med en utvecklad förmåga och vilja att skapa en plats som engagerar, har utrymme för tillit och perspektiv

För att klara det, kan en god idé vara att titta på det PMI tagit fram som generella punkter för en ledare med faciliterande kunskaper i:

  • Processfärdigheter

  • Människors färdigheter

  • Responsiva förhållningssätt

  • En flexibel attityd

  • Situationsmedvetenhet

  • Lämpligt beteende

Utbildningsledaren Charlotta Rydholm är facilitator, författare och processledare. Hon har en bakgrund i reklam- och kommunikations­branschen; med bl a rollen som utbildningschef på Berghs School of Communication. Charlotta är också drivande i delar av den agila utbildningen på Changemaker Educations.

Charlotta är en av Sveriges främsta facilitatorer och har gett ut flera böcker i ämnet.

jenny theolin (vecka 2)

Facilitering av ledare.
The art of belonging.
Pedagogik på arbetsplatsen.

Facilitering. Vad betyder det egentligen? Och vad har det med ledarskap och affärskritiskt tänkande att göra?

Jenny pratar en hel del om de kompetenser som Pullan och Murray-Webster menar att en facilitator bör bemästra: arbeta med stora och olika grupper, hantera sin egen status och de grupper som hen arbetar med, arbeta ansikte mot ansikte eller virtuellt, hantera konflikter, använda ett brett utbud av underlättande verktyg och tekniker, upprätthålla deltagande och guida grupper till resultat. 

Jenny ger konkreta exempel på hur hon lägger upp sitt eget arbete och delar med sig av egna erfarenheter.

Jenny Theolin är en erfaren, lärande ledare och utbildare. Med två decenniers erfarenhet har hon uppdrag på några av världens ledande skolor och hjälper företag att bli lärande organisationer, genom att designa interna processer och program. Jenny är efterfrågad på nationella och internationella scener för att ge inspiration om design och facilitering, om ledarskapscoaching och läranderesor för företag.

magnus thure nilsson (vecka 3)

Mötesplats eller arbetsplats?
Förändrade krav på framtiden.
Om foresight som begrepp.

Generation efter generation har definierat sin fysiska arbetsplats. Men, vad har hänt med våra arbetsplatser? Eller har de alltid varit mötesplatser, som vi försökt klä med arbetsplatsnamn? Vem efterfrågar vad och när och hur vet vi vad vi själva vill uppnå?

De tre senaste åren har gett många av oss en ny syn på arbete och på möten och workshops på distans. Efter en längre period av distansarbete, har förståelsen drastiskt minskat för otillräcklig kunskap om digitala och hybrida möten. Rapporter från Harvard BS, pratar om webinar fatigue och meeting fatigue som till stor del orsakas av okunskap. En annan från Kantar SIFO/MER Arkitektbyrå, visar att vi kräver mer av mötesplatserna – både de digitala och fysiska. I flera av rapporterna som gjorts poängteras vikten av faciliterade processer på arbets- eller mötesplatser och om vikten att förstå perspektiv.

Magnus Thure Nilsson är CEO på Media Evolution, en ideell medlemsorganisation som samlar innovativa byråer, strateger, kreatörer, akademin, kommuner och regioner i södra Sverige. Hans uppdrag är att främja tillväxt och innovation inom de digitala/kreativa industrierna.
Magnus Thures unika förmåga att skapa olika typer av plattformar för att dela idéer och ta fram diversifierade lösningar, har gett både honom och hans arbetsgivare internationell uppmärksamhet.

Magnus Thure förespråkar diversitet för att nå framgång.

linda holster (vecka 4)

Strategin som ger resultat.
Kreativ strateg vs Strategisk kreatör.
Om ett 900-årigt uppdrag.

Hur faciliterar du som ledare möten mellan kommersiella krafter och kulturella världar? Och vad gör du när kunden säger att du ska tänka 900 år fram?

Det finns en enorm kraft i att kombinera två olika förmågor för att skapa ett större värde. Kreativitet och strategi. Strategi och kreativitet. När ett problem för belysas från olika håll finns det både kommersiella krafter och konstuttryck som fungerar som växelverkare.

Linda ger exempel ur sitt arbetsgiv och hur uppdrag kan fungera för en kreativ strateg och strategisk kreatör.

Linda Holster klev i april 2023 på rollen som producent på Malmö konstmuseum och är sedan tidigare medgrundare av koncept- och designbyrån HolsterGreen. Hon rör sig obekymrat mellan kommersiella och kulturella världar och uppdrag.
Med en systematisk och problemlösande arbetsmodell korsas beröringspunkter inom både näringsliv och kultur i processen att sammanföra innehåll och värden för att curera hållbara varumärken.

Linda är utbildad journalist och har en magisterexamen i Konsthistoria. Har tidigare arbetat hos Form/Design Center, Svensk Form, Amore Brand Identity Studio och Kungliga Operan.

fredrik marcus (vecka 5)

Vikten av perspektiv.
Affären i kreativiteten.
Den oväntade platsen.

Kan det bli för mycket av chefsskapet? Absolut, menar Fredrik Marcus. Chefsskapet i både inspelningsstudion, i det digitala mötet och på den fysiska arbetsplatsen.

Så hur gör du då när du vill att chefsskapet ger sig för det individuella ledarskapet, när hierarkin ger sig för oliktänkande?

En ledare som vill använda facilitering som en ledarskapsteknik, kan dra fördelar i att förstå och utforska samtalet.

Fredrik Marcus är | CD/AD/3D/2D inte VD eller SD, podcaster, keynote speaker, digital strategist, startup founder, member of Nya Krösus.

Internets svar på Willy Wonka. Ständigt i framåtrörelse och nyfiken på allt digitalt. På arenan sedan 1990 och fortfarande entusiastisk. Har poddcasten Digitalterapi, samt håller mycket föreläsningar och lektioner.

Fredrik Markus sätter igång flera samtidiga projekt för att testa, utvecklas och lära sig.

 

fayyad assali (vecka 6)

Demokratisera framgång.
Smart inkludering.
Affärskritiskt tänkande.

”Vi är inte ensamma. Det finns de som har kommit före oss. Det finns stängda dörrar som har öppnats, platser vid bord som erbjudits och vägar fram som breddats…

En ny era av drivna, ambitiösa och målmedvetna changers är on the rise men än väntar alltför många på att komma in i möjligheternas rum…

…Där den ena slutar, tar den andra vid, för att sedan lämna över till nästa. För varje dag blir vägen bredare, vi blir fler, rummen rymligare och vägen till våra drömmar verkligare.” /Changers Hub


Fayyad Assali är verksamhetschef på Mentor Sverige och styrelseledamot i Changers Hub. Han menar att ett inkluderande ledarskap visar sig genom en grundläggande god människosyn och ett genuint intresse av att förstå människor och att kunna förhålla sig till deras olikheter.

Fayyad har en bakgrund i CSR, civilsamhälle och arbetsmarknadsfrågor, med tydligt fokus på ungdomar och inkludering. Han tar varje chans till opinionsbildning för att utmana narrativet om Sveriges förorter, som Fayyad anser vara landets underskattade guldgruva av potential.

elisabeth changa (vecka 7)

Viljan att dela kunskap.
Vad är UX-design?
Förmåga att reflektera.

Reflektion som verktyg för ökad kunskap. Veckorna har – förutom huvudsyftet – gett dig kunskap om hur en mötesplats kan planerar och ske digitalt.

Fundera till exempel över hur kunskapen har delats; omväxlande med text, rörligt och vidare hänvisningar. Hur har du upplevt att gå igenom en utbildning helt utan presentationsunderlag till exempel? Utbildningen har varvat veta och göra, dvs den levererar omväxlande kunskap med uppgifter och uppmaningen att reflektera. 

Elisabeth delar sin kunskap om hur reflektion kan skapa ett större lärande och hur olika metoder hjälper till. Hon passar också på att ge inblick i UX-design och hur den drar nytta av reflektion.

Elisabeth Changa är UX designer och inspiratör. Hon har erfarenhet av att arbeta inom UX-designens alla delar; från research och digitala strategier till prototyper.

Utöver att djupdyka i världen av UX-design, så är Elisabeth en person som ser värdet av att reflektera över sina upplevelser och dela med sig av upp- och nedgångar inom hur vi tar till oss kunskap inom området UX-design. Allt detta delar hon på sitt instagramkonto @Changa_elisabeth.

Detta lär du dig

Innehåll

Bemästra förändring är utformad för att ge kunskap på ett annat sätt än det stringenta ”läs-kom ihåg-leverera”. Den uppmuntrar istället deltagaren att göra egna reflektioner kring sex områden som en ledare behöver både förstå och navigera i:
– texter
– förinspelade lektioner
– exklusiva intervjusamtal med utvalda kunskapsdelare
– länkar till relevant kunskap sett ur ett annat perspektiv
– uppgifter
– reflektionsövningar

Upplägg

Du som deltagare bestämmer själv hastigheten på inlärningen. I början på varje vecka kommer ett mail med information om veckan lärande:
Vecka 1 och 2 – facilitering för att navigera i förändring
Vecka 3 – flexibilitet för att hantera lärande i organisationer
Vecka 4 – strategisk kreation vs kreativ strategi
Vecka 5 – oväntade perspektiv som utmanar chefskapet
Vecka 6 – framgång behöver demokratiseras
Vecka 7 – reflektion för delat lärande
Vecka 8 – summering, reflektionsövningar och möjlighet att göra en slutuppgift.

Charlotta blandar information med övningar vilket gör att det känns som att många delar kan användas direkt, utan längre startsträcka. Som chef över 65 personer utspridda över landet, fick jag många aha-upplevelser. Nu vill jag börja!

Jag vill tacka dig personligen för några av dina övningar som var så kraftfulla. Jag lärde mig reflektera och fundera och min grupp har pratat om vi nu ska implementera mycket av det du lärde oss. Kanske ringer jag för hjälp med det 🙂 

Priser samt alternativ

1 deltagare

12 800 SEK ex moms.

Upp till 10 deltagare

10 200 SEK ex moms per person.

White label med obegränsat antal deltagare

(White label = utbildningen får din organisations varumärkesprofil och egna filmer i start och slut.)

Egen varumärkesprofil
Inledande föreläsning 1 timme
Avstämning i en digital föreläsning 1 timme

140 000 SEK ex moms.

bestäm själv

Skräddarsy utbildningen

Utbildningen är gjord för att kunna anpassas till din organisation. Vill du ha den än mer anpassad till er organisation? Vill du att filmerna kortas ner och anpassar till ett lärformat du redan har på arbetsplatsen?  Vill du ha hjälp att samla en grupp på 10 personer? Let me know!

0730 615757
charlotta@tobegin.se