bemästra förändring

En ledares bästa affär

Handledning live
3 timmar filmade samtal i studio
Över 40 stycken läs- & filmtips
Kursen riktar sig till dig som redan har en ledande roll och vill ta nästa steg i din karriär.
Du vill bli en mästare på att hantera förändring och bli en faciliterande ledare som skapar framåtrörelse.
Du vill också utveckla förmågan att göra komplexa utmaningar hanterbara och kunna fånga hela gruppens perspektiv för att nå nya höjder
i ditt ledarskap.

OM KURSEN

En ledares bästa affär

Omvärlden visar i allt snabbare takt att en ledare behöver bemästra förändring och hantera och se perspektiv som en styrka. En ledare som kan ses som en av de främsta, är en ledare som demokratiserar framgång, som utmanar chefsskapet och som har en förmåga att utmana arbetsplatsens roll.

Kursen ’En ledares bästa affär – bemästra förändring’ riktar ljuset mot en ledares förmåga att kunna facilitera förändring. För att sedan genomföra förändringen med hjälp av olika perspektiv och slutligen förädla arbetsplatsen och affären. Den undersöker varför förändringsförmågan är viktigt för ledarens och företagets själ, varför inkluderingsviljan är viktig för samhället och varför förmågan att vara vänlig är avgörande för mänskligheten.

Vad innebär det att vara en ledare idag?
Det finns oändligt många sätt att vara ledare på. Böcker berättar för oss hur vi bör vara, rapporter visar vilka ledarskapsstilar som fungerar och vilka som ska undvikas, poddar samtalar om nya rön. Den här kursen har summerat externa och interna perspektiv och erfarenheter för att ge deltagaren tydliga riktlinjer kring vad som fungerar och förväntas av en ledare idag:

  • En ledare väljer att utmana sig själv tack vare sina medarbetare.
  • En ledare vill skapa en plats som engagerar, har utrymme för tillit och perspektiv.
  • En ledare behöver låta sig bli vald om och om igen.

Kursen är utformad för att ge kunskap på ett annat sätt än det stringenta ”läs-kom ihåg-leverera”. Den uppmuntrar istället till att göra egna reflektioner kring sex områden som en ledare behöver både förstå och navigera i. Kursen består av texter, hänvisningar till filmer/dokument/siter och inspelningar med Charlotta. Den innehåller också sex stycken inspelade samtal i studio, tillsammans med framstående personer inom högst relevanta områden. Som deltagare får du också uppgifter varje vecka och dessa reflekterar du kring tillsammans med Charlotta i en privat handledning live. 

Få perspektiv och verktyg för att bli en faciliterande och nytänkande ledare i en värld i ständig förändring. Förinspelat material och exklusiva intervjusamtal varvas med konkreta reflektionsuppgifter och personlig handledning på veckobasis.

OM KURSEN

Innehåll & upplägg

 Kursen är planerad över 8 veckor, baserat på uppgifter, övningar och en hel del kunskap som kan ta 8 veckor att ta sig igenom. 

Vecka 1 – facilitering för att navigera i förändring

Vecka 2 – facilitering för att navigera i förändring

Vecka 3 – flexibilitet för att hantera lärande i organisationer

Vecka 4 – strategisk kreation vs kreativ strategi

Vecka 5 – oväntade perspektiv som utmanar chefsskapet

Vecka 6 – framgång behöver demokratiseras

Vecka 7 – reflektion för delat lärande

Vecka 8 – Kursen summeras. Deltagarna får reflektionsövningar och möjlighet att göra en slutuppgift, som lämnas in och får en personlig återkoppling av kursledare Charlotta Rydholm. Ett diplom för genomförd kurs delas ut. 

TILLSAMMANS

Om kunskapsdelarna

Om vi vill  fortsätta utveckla våra företag för en hållbarare värld, så krävs det en kultur i god förändringsledning, med ledare som driver framåt med stor kunskap om beteendevetenskap och tillsammans som ett lag som jobbar mot en okänd framtid.

Kunskapsdelarna i denna kurs ger deltagaren unika insikter och tankar om hur ledarskapet behöver förändras för att kunna hantera nya krav (från både omgivningen och anställda).

Personerna är utvalda både från sin expertis och för sin förmåga att bidra med olika perspektiv.

Jenny Theolin
Facilitator & Founder WOW Academy

Magnus Thure Nilsson
CEO Media Evolution

Linda Holster
CD & Co-founder HolsterGreen

Fayyad Assali
Verksamhetschef Mentor

Elisabeth Changa
UX designer HiQ

Fredrik Marcus
CD/AD/3D/2D KnowIT Experience

DEN SOM DELAR MEST

Om kursledaren

Charlotta Rydholm är facilitator, författare och processledare, med en bakgrund i reklam- och kommunikations­branschen.

Charlotta har varit utbildningschef på Berghs SoC och driver konceptet Soffice; en pågående lärandeprocess som under sina åtta år har fått över hundra människor med skilda perspektiv att mötas.

Charlotta är en av Sveriges främsta facilitatorer och har givit ut fyra böcker i ämnet. Hon är en flitigt anlitad samtalsledare, såväl digitalt som fysiskt.

Exempel på företag som gått kursen (fysiskt):
Agria Djurförsäkring, Kungliga biblioteket, Chiffer, Stadsteatern, IKEA,
Prime Weber Shandwick, och Malmö Stad.

Om du vill veta…

Så här säger tidigare deltagare

Charlotta blandar information med övningar vilket gör att det känns som att många delar kan användas direkt, utan längre startsträcka. Som chef över 65 personer utspridda över landet, fick jag många aha-upplevelser. Nu vill jag börja!

Kommunikationschef

Jag har varit på två utbildningar  och en föreläsning med Charlotta ; hon gör så att det blir ett högt engagemang från alla i rummet och bra diskussioner. Jag håller i ca 20 möten per vecka och samordnar två ledningsgrupper och detta höga engagemang är nyckeln. Jag har förstått och sett min egen del och vill nu förädla mitt chefsskap.

Business Director

Jag vill tacka dig personligen för några av dina övningar som var så kraftfulla. Jag lärde mig reflektera och fundera och min grupp har pratat om vi nu ska implementera mycket av det du lärde oss. Kanske ringer jag för hjälp med det 🙂

Team leader

Jag har varit på två utbildningar  och en föreläsning med Charlotta ; hon gör så att det blir ett högt engagemang från alla i rummet och bra diskussioner. Jag håller i ca 20 möten per vecka och samordnar två ledningsgrupper och detta höga engagemang är nyckeln. Jag har förstått och sett min egen del och vill nu förädla mitt chefsskap.

HR-chef